• Saugumui užtikrinti įrengta signalizacija ir apsaugos kameros.
  • Nuomininkai atsako už nuomos laikotarpiu naudojamą turtą.
  • Visoje apartamentų teritorijoje yra nerūkymo zona.
  • Gyvūnai nepriimami.
  • Apartamentų teritorijoje netriukšmaujama.
  • Minimalus viešnagės laikotarpis – 6 mėnesiai.
  • Avansas - 3 mėnesių nuomos suma: 1 mėnesio nuoma už einamą mėnesį, 2 mėnesių nuoma – už paskutinius du viešnagės mėnesius.
  • Apartamentuose yra privatūs komunaliniai patarnavimai, visos paslaugos yra autonominės, taip pat yra skaičiuojamos bendrojo naudojimo paslaugos.
  • Visas nuomos sąlygas galite sužinoti telefonu: +370 655 54335